Relatietherapie

Als de relatie niet goed gaat

Liefde gaat niet altijd over rozen. In een relatie kan een strijd ontstaan. Dat zegt niet iets over de kwaliteit van de relatie, maar het kan wél pijn doen. Veel stellen blijven hier onnodig lang mee rond lopen. Hoe sneller je je relatie goed onder handen neemt, des te beperkter de schade blijft. Hulp is dan vereist. Hulp om een moeilijk gesprek te voeren. Hulp om een relatie die onder spanning staat te redden.

Destructieve patronen

Soms lopen we tegen (destructieve) patronen aan die maar niet lijken te kunnen veranderen. De stress om je gezin nog te kunnen onderhouden, de maand door te komen, je baan te behouden, etc. legt veel druk op relaties. Soms slaat na een spannende periode de stress over op de relatie. Soms krijgen we het moeilijk na de geboorte van het eerste kind. Soms gebeurt het zomaar.

Het nut van relatietherapie

Tijdens de gesprekken wordt er aandachtig en zorgvuldig naar jullie verhalen geluisterd. Die verhalen mogen verschillen. Het begrijpen en samen onderzoeken waar jullie tegenaan lopen staat centraal. Hoe kunnen we tot een nieuw verhaal komen dat voor jullie allebei werkt. Wanneer de relatie niet lekker loopt, kunnen jullie toch nog veel om elkaar geven. En in dat laatste ligt de kracht die nodig is om eruit te komen.

Hoe werken we?

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken vanuit de systeemtherapie. Maar er wordt vooral goed gekeken naar wat jullie willen en nodig hebben. LEES MEER OVER SYSTEEMTHERAPIE

Ook integreren we onze systeemtherapie met Feedback Informed Treatment,  Narratieve Therapie, Cognitieve Gedragstherapie,SysteemtherapieCollaboratieve Therapie, EFT- Emotional Focused Therapy  Druk op link voor meer informatie over desbetreffende therapieën.

 

Face-to-face therapie op de praktijk

De therapie kan op onze locatie in Hilversum.

Of online therapie

Je plant een afspraak in op een moment dat het jullie uitkomt. Dat kan dan dus eventueel vanaf de bank. Of zelfs terwijl je allebei op je werk zit.

Wil je vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek

Individuele therapie

Effectieve therapie

Pieker je veel? Heb je last van angstklachten of van depressieve gevoelens? Onderzoek heeft uitgewezen dat iedereen ten minste één keer in zijn leven last van dit soort symptomen krijgt. Niets om je voor te schamen! Maar wel iets om aan te pakken! En therapie werkt!

We werken met Feedback Informed Treatment, technieken uit de Narratieve Therapie, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, SysteemtherapieCollaboratieve Therapie, EFT- Emotional Focused Therapy

Druk op link voor meer informatie over desbetreffende therapieën.

Hoe we werken

Jouw krachten en klachten worden in kaart  gebracht en we onderzoeken samen hoe ze samenhangen met jouw eigen geschiedenis. We gaan op zoek naar een nieuw verhaal.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Met de volgende klachten kan je bij ons terecht:

 • Depressie
 • Angstklachten
 • Verslavingsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Rouw
 • Burn-out
 • psychosomatische problematiek
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Levensfase problematiek
 • etc.

Voor wie?

Adolescenten en volwassenen zijn welkom bij The Practice. Voor de behandeling jongere kinderen wordt in The Practice ook systeemtherapie ingezet.

Face-to-face therapie op de praktijk.

De therapie kan op onze locatie in Hilversum.

Online therapie:

Je plant een afspraak in op een moment dat het jullie uitkomt. Dat kan dan dus eventueel vanaf de bank.

Wil je vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek

Gezinstherapie

Wat is systeemtherapie?

The Practice biedt familietherapie. Dit wordt ook wel gezins- of systeemtherapie genoemd.

Wanneer wordt gezinstherapie ingezet?

Gezinstherapie wordt vaak ingezet als er sprake is van problemen met opvoeden of stoornissen bij kinderen (bijv. gedragsstoornissen, emotionele stoornissen, autismespectrum stoornissen).

Wat is het effect van gezinstherapie

Gezinstherapie richt zich op het herstellen van de gezinsbanden, zodat een kind en de rest van het gezin de kans krijgen om verder te groeien. Het betrekken van ouders, broers en zussen is essentieel in het laten slagen van de therapie. Kinderen met een stoornis hebben een onvoorstelbaar groot zelfherstellend vermogen en worden sterk beïnvloed door het gezin en de sociale omgeving.

Ook bij neurologische aandoeningen komen relationele aspecten kijken die net zo belangrijk zijn als de aandoening zelf. Familietherapie is een bewezen effectieve interventie.

Hoe werken we?

Voor een gezinsbehandeling zetten we veel verschillende technieken in. Zoals bijvoorbeeld gezinsopstellingen, genogrammen, levenslijnen, maar ook een groot scala aan andere bewezen effectieve interventies. Het voornaamste is dat we kijken waar de behoefte, maar ook de voorkeur van het gezin ligt en daar passen we onze behandeling op aan. The Practice gelooft in maatwerk.

We werken met Feedback Informed Treatment, technieken uit de Narratieve Therapie, SysteemtherapieCollaboratieve Therapie, EFT- Emotional Focused Therapy

Druk op link voor meer informatie over desbetreffende therapieën.

Face-to-face therapie op de praktijk.

De therapie kan op onze locatie in Hilversum.

 

Wil je vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek

Van Intake tot Afronding

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar.

Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt.

Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

Behandelplan en behandeling

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen.

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen –  de gesprekken kunnen ook online plaatsvinden! U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

E-Healthplatform

The Practice werkt met Embloom. Embloom biedt een e-health platform met een verscheidenheid aan instrumenten ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling. Dit platform is breed inzetbaar en kan worden afgestemd op je individuele, ongeacht de therapievorm en persoonlijke omstandigheden. lees meer over ons Embloom eHealthportal

Evaluatiemomenten

Elke sessie staan we even stil bij hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens..

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

Kwaliteit van de Behandeling

The Practice vindt het erg belangrijke om goede zorg aan te bieden. Wij gebruiken vanaf 1 januari 2022 hiervoor de CQi. Wat is de CQi?: In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden patiënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg.  De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien.De onderdelen vallen uiteen in verschillende onderwerpen: bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt uitgevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun patiënten.

Algemene CQi rapportcijfer: 9,13

Voor nu kan u naar de homepage om clientreviews te zien.

 

Heeft u een klacht?

We voorkomen graag dat u ontevreden bent. Heeft u een klacht? We raden u aan dit eerst met de behandelaar of een andere medewerker van onze praktijk te bespreken. U mag verwachten dat wij ons inspannen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, mag u verwachten dat wij helder aan u kunnen uitleggen waarom dit zo is. Aanvullende mogelijkheden: Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden? Als de klacht over het handelen van uw behandelaar gaat, kunt u de klacht neerleggen bij de beroepsorganisatie waar de behandelaar bij is aangesloten (Nvgzp). Uw klacht over de organisatie kunt u voorleggen aan de civiele rechter.

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek
Ben je geïnteresseerd in The Practice in Hilversum?